Pribatutasun politika

PRIBATUTASUN-POLITIKA ETA INFORMAZIOAREN TRATAMENDUA

 

1.- INFORMAZIO-ESKUBIDEA

Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren (aurrerantzean, DPBEDB) 11. artikuluan eta Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorraren (DBEO) 13. artikuluan xedatutakoa aplikatuz, Kids&Us-en datu pertsonalak nola tratatzen diren deskribatuko dizugu jarraian.

 

1.1.- Definizioak

Pribatutasun-politika honetan, honako hitz hauek ondoren adierazten diren bezala ulertuko dira:

1) Datu pertsonalak: pertsona fisiko identifikatu edo identifikagarri bati buruzko edozein informazio (interesduna). Pertsona fisiko identifikagarritzat hartzen da zuzenean edo zeharka –identifikatzaile baten bidez– identifika daitekeen edozein pertsona. Honako edozein izan daiteke: izen bat, identifikazio-zenbaki bat, kokapen-datuak, online bidezko identifikatzaile bat edo pertsona horren identitate fisiko, fisiologiko, genetiko, psikiko, ekonomiko, kultural edo sozialari dagozkion elementu bat edo batzuk.

2) Tratamendua: datu pertsonaletan egindako edozein eragiketa edo eragiketa-multzo, izan prozedura automatizatuen bidez ala ez, hala nola bilketa, erregistroa, antolaketa, egituraketa, kontserbazioa, egokitzapena, aldaketa, erauzketa, kontsulta, erabilera, transmisio bidezko komunikazioa, zabalkundea edo sartzeko, erkatzeko edo interkonektatzeko, mugatzeko, ezabatzeko edo suntsitzeko gaitzeko beste edozein modu.

3) Profilak egitea: datu pertsonalak modu automatizatuan tratatzeko edozein modu, hau da, datu horiek pertsona fisiko baten alderdi pertsonalak ebaluatzeko erabiltzea; bereziki, errendimendu profesionalari, egoera ekonomikoari, osasunari, lehentasun pertsonalei, interesei, fidagarritasunari, portaerari, kokapenari edo mugimenduei buruzko alderdiak aztertzeko edo iragartzeko.

4) Pseudonimizazioa: datu pertsonalak tratatzea, informazio gehigarririk erabili gabe interesdun bati ezin eman ahal izateko moduan, betiere informazio hori bereizita badago eta informazio pertsonala pertsona fisiko identifikatu edo identifikagarri bati esleitzen ez zaiola bermatzen duten neurri teknikoak eta antolakuntzakoak ezartzen badira.

5) Artxiboa: irizpide zehatzei jarraikiz eskura daitezkeen datu pertsonalen multzo egituratua da, izan zentralizatua, deszentralizatua edo modu funtzional edo geografikoan banatua.

6) Tratamenduaren arduraduna edo arduraduna: tratamendua zertarako erabiliko den erabakitzen duen pertsona (fisikoa nahiz juridikoa), agintari publikoa, zerbitzua edo beste edozein erakunde.

7) Tratamenduaren eragilea edo eragilea: tratamenduaren arduradunaren kontura datu pertsonalak tratatzen dituen pertsona (fisikoa nahiz juridikoa), agintari publikoa, zerbitzua edo beste edozein erakunde.

8) Hartzailea: datu pertsonalak komunikatzen zaizkion pertsona, izan hirugarren bat edo ez. Hala ere, ikerketa zehatz bati buruzko datu pertsonalak jaso ditzaketen agintari publikoak ez dira hartzailetzat hartu behar.

9) Hirugarrena: interesdunaren, tratamenduaren arduradunaren, tratamenduaren eragilearen eta arduradunaren edo eragilearen zuzeneko agintaritzapean datu pertsonalekin aritzeko baimena duena ez den pertsona fisikoa edo juridikoa, agintari publikoa, zerbitzua edo erakundea.

10) Interesdunaren adostasuna: interesdunak hari eragiten dioten datu pertsonalak trata ditzaten onartzeko egiten duen borondatezko edozein adierazpen libre, zehatz, informatu edo argi (deklarazio edo baiezko garbia adierazten duen ekintza baten bidez).

11) Kontrol-agintaria: Estatu kide batek ezarritako agintari publiko independentea, DBEOko 51. artikuluak xedatutakoaren arabera.

12) Mugaz haraindiko tratamendua:

 1. Datu pertsonalak tratatzea Europar Batasunean, tratamenduaren arduradun edo eragile baten establezimenduen jardueren testuinguruan, estatu kide batean baino gehiagotan, edo
 2. Datu pertsonalak tratatzea Batasunean, tratamenduaren arduradun edo eragile baten establezimendu bakar baten jardueren testuinguruan, baina estatu kide bateko baino gehiagoko interesdunei funtsean eragiten diena edo eragin diezaiekeena.

 

1.2.- Zer datu pertsonal jasotzen dira?

Kids&Us-ek eskuratu ahal izango dituen datu pertsonal bakarrak erabiltzaileak bere borondatez ematen dituenak izango dira. Ildo horretan, beharrezkoa da erabiltzaileek uler dezaten webgunearen bidez eskaintzen diren zerbitzu batzuetan sartu ahal izan daitezen, izaera pertsonaleko datuak eskatuko zaizkiela. Ez badituzu ematen, ezingo dituzu zerbitzu eta eduki horiek lortu edo erabili. Jakinarazten dizugu formularioetan agertzen diren eremu guztiak nahitaez bete behar direla. Horietakoren bat ez baduzu betetzen, baliteke ezin izatea zure eskaera bete, formularioan borondatezko betetze-datuak daudenean salbu.

Gainera, Google Play Storen dauden aplikazioetarako irispideak daude (esteka/hiperesteka baten bidez), proposatutako hizkuntzaren garapena eta ikaskuntza errazteko eduki hezitzailea dutenak (besteak beste ikasteko tresnak eta jokoak), baina Kids&Us-ek ez du datu pertsonalik tratatzen horietan.

Beste alde batetik, gurasoei zuzendutako aplikazio bat dago, hezkuntzako edukiak kudeatzeko balio duena. Bertan, Kids&Us-ek ikasleen azterketen emaitzei buruzko datu pertsonalak eta ikasleen jarraipenari buruzko txosten orokorrak biltzen ditu. Horrez gain, honakoak ere biltzen ditu: ikaslearen portaerari, ikaskuntzari, motibazioari eta errendimenduari buruzko datuak; tutorialetarako gonbidapenak; minutuak; ikaslearen adina, izen-abizenak; ikaslearen guraso/tutoreen izen-abizenak eta telefono-zenbakiak; ikastaroa edo taldea; ordutegiak, eskoletara bertaratzearen erregistroa; ikasleen argazkiak eta ekitaldien iragarkiak; fakturazioa kudeatzeko administrazio-datuak; eta ikastaroarekin lotutako jarduerak. Horien bidez, datuak tratatu eta ikastetxearen eta ikasleen guraso/tutoreen artean komunikazio-kanal aktibo bat mantendu nahi da, beren seme-alaben eskola- eta hezkuntza-kudeaketarekin lotutako guztiari buruz aritzeko. Agenda digital bat ere badu, non irakasleek ikaslearen jarraipena erregistratuko duten. Aplikazio hori eduki ahal izateko, erabiltzaileak Google Play Storen kontu bat izan behar du, aplikazioak deskargatu ahal izateko. Horrez gain, aplikazioak bestelako informazioa bildu dezake automatikoki, hala nola gailu mugikor mota, erabiltzailearen herrialdea, IP helbideak, gailu mugikorraren sistema operatiboa eta aplikazioa nola erabiltzen den azaltzen duen informazioa. Kids&Us-ek ez ditu datu horiek hirugarrenen esku utziko, eta Google Play Store zerbitzua eskaintzeko soilik izango dute haiek eskuratzeko aukera.

 

1.3.- Nork erabakitzen du datuak eta datuak tratatzeko bitartekoak nola erabiliko diren?

Tratamenduaren arduraduna:

KIDS&US ENGLISH SL

IKZ: B-64622087

Tudela etorbidea, 12

08242, Manresa, Bartzelona (Espainia)

Telefonoa: +34 93 875 33 45

Helbide elektronikoa: [email protected]

 

1.4.- Nor arduratzen da informazioaren tratamendua arautzen duten arauak Kids&Us-en modu egokian aplikatzen direla ziurtatzeaz?

Datuen babeseko ordezkaria CIPDI Tratamiento de la información SL da (helbidea: Sant Agustí kaleko 1 zenbakia, 1-1, Mataró, Bartzelona).  [email protected]

 

1.5.- Zertarako erabiltzen ditugu zure datuak eta zenbat denboraz gordetzen ditugu? Zein da tratamenduaren oinarri juridikoa?

 

Helburua

Oinarri juridikoa

Kontserbazioa

Eskatzen dizkiguzun zerbitzuak ematea

Kontratu-harremana

5 urtez, harremana amaitzen deneti

Jarduerei buruzko informazioa bidaltzea posta elektroniko edo posta bidez

Kontratu-harremana eta baimena

Baimena ezeztatu arte

Informazioa eskatzea

Baimena

Baimena ezeztatu arte

Langile lan-kontratudunen kudeaketa

Kontratu-harremana eta lege-betebeharra

5 urtez

Hornitzaileak kudeatzea

Kontratu-harremana eta lege-betebeharra

5 urtez

Lege- eta kontratu-betebeharrei erantzutea

Kontratu-harremana eta lege-betebeharra

10 urtez

Irudien kudeaketa

Baimena eta 1/1982 LO 8. art.

Baimena ezeztatu arte

Bideozaintza

Interes legitimoa. Segurtasuna mantentzea

Biltzen diren unetik hasita, 30 egunez, gehienez

 

1.6.- Tratatzen al ditugu zure irudiak?

Tratamenduaren arduradunak antolatzen diren ekitaldi publikoak dokumentatzen ditu, argazkiekin eta bideoekin, gero bere webgunean edo informazioa zabaltzeko gainerako guneetan hedatzeko, hala nola webgunean bertan, sare sozialetan (non tratamenduaren arduradunak profil eta argitalpen propioak dituen) edo prentsan. Honi buruzko informazio gehiago lortzeko, jo ezazu tratamenduaren arduradunaren webgunera edo jar zaitez harremanetan zure datuen babeseko ordezkariarekin.

Promozio-helburuetarako irudiak atera daitezke baldin eta interesdunak aldez aurretik baimena eman badu.

 

1.7. Nork ikusi ahal izango ditu zure datuak?

Aurreko helburuak betetzeko, jarraian zerrendatuta dauden pertsonek eta erakundeek datu pertsonaletarako irispidea izan dezakete. Tratamenduaren arduradunaren eginkizunak betetzeko behar diren datuetarako irispidea bakarrik izango dute. Konfidentzialtasun-akordioak eta/edo hitzarmen espezifikoak sinatu dituzte hartzaile guztiek (izan erakundeak edo pertsonak), eta horietan informazioa eskuratzea, segurtasun-neurriak eta datuen erabilera arautzen da. Honako hauek izan dezakete datuetarako irispidea:

 1. Tratamenduaren arduradunaren baimena duten langileek.
 2. KIDS&US ENGLISH SL frankizia-sareak (webgunean ikus dezakezu zeintzuk diren).
 3. Eskatzen dituzun zerbitzuak emateko edo lege- eta kontratu-betebeharrak betetzeko beharrezkoak diren hornitzaileek. Hornitzaile horiek Europar Batasunekoak nahiz kanpokoak izan daitezke.
 4. Administrazio publikoak, bere eskumenen alorrean.
 5. Sare sozialek, aldez aurretik zure identifikazio-datuak zabaltzeko baimena eman baduzu.

Informazio gehiago eskuratzeko, jo ezazu datuen babeseko ordezkariarengana.

1.8.- Egiten al da datuen mugaz haraindiko tratamendurik?

Tratamenduaren arduradunak honako plataforma hauek erabiltzen ditu, Schengengo esparrutik kanpo datuak transferitzea ekar dezaketenak:

 1. Microsoft. Informazio gehiago eskuratzeko, jo ezazu hona:

https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement

 1. Google Workspace. Informazio gehiago eskuratzeko, jo ezazu hona:

https://policies.google.com/privacy?hl=eu

https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=es

 1. Gure webgunean iragartzen diren sare sozialak.

Kasu horietan, datuak egokitzat hartzen diren herrialdeetara transferitzen dira, Europako Batzordeak egokitze-erabaki bat baitu. Bestela, DBEOk eskatutako bermeen arabera, hala nola Europako Batzordeak onartutako datuak babesteko klausula motak edukitzearen arabera.

Tratamendu digitalizatua ahalbidetu duten erabiltzaileen eskubideei buruzko informazio guztia softwareek eta aplikazioek dituzten webguneen lege-oharretan dago. Irispidea librea denez, abisuen eduki guztia dagoeneko erreproduzitu dela ulertuko dugu. Argitaratutako politiken edukiaren luzera dela eta, kopia bat eska diezaiokezu tratamenduaren arduradunari edo datuen babeseko ordezkariari, 1.4 atalean agertzen diren helbideetara idatzita.

 

1.9.- Zer eskubide dituzte interesdunek eta datuen titularrek?

Irispide-eskubidea: 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 DBEOko 15. artikuluan arautzen da. Interesdunari eskubidea ematen dio tratamenduaren arduradunari informazioa eskatzeko eta doan lortzeko, bere datu pertsonalei eta egin diren edo egitea aurreikusten den komunikazioei buruzkoa.

Zuzentzeko eskubidea: DBEOko 16. artikuluan arautzen da. Interesdunari eskubidea ematen dio tratamenduaren arduradunari berari eta bere datuei buruzko informazioaren edukia aldatzeko, informazioaren titularraren jarraibideei jarraituz.

Ezerezteko eskubidea: 2016/679 DBEOko 17. artikuluan arautzen da. Interesdunari eskubidea ematen dio tratamenduaren arduradunari datuen titularra den pertsonari buruzko informazio oro ezaba dezan eskatzeko. Ezereztearen bidez, datu guztiak blokeatzen dira eta administrazio publikoen eskura gordetzen dira, aurreikusitako epean, legezko akzioak gauzatzeko eskubidea preskriba dadin.

Tratamendua mugatzeko eskubidea: 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 DBEOko 18. artikuluan arautzen da. Interesdunari eskubidea ematen dio tratamenduaren arduradunari bere datuak muga ditzan eskatzeko, honako baldintza hauetakoren bat betetzen denean:

 1. Datu pertsonalak zehatzak ez izatea.
 2. Tratamendua legez kontrakoa izatea.
 3. Tratamenduaren arduradunak jada datuak tratatu behar ez izatea.
 4. Ukituak alegatutako datuak tratatzeari uzteko arrazoiak tratamenduaren arduradunarenei gailentzen zaizkienean.

Datuak transferitzeko eskubidea: 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 DBEOko 20. artikuluan arautzen da. Interesdunari eskubidea ematen dio tratamenduaren arduradunari informazioaren titularraren datu pertsonalak formatu egituratuan, erabilera arruntean eta irakurketa mekanikoan emateko eskatzeko, tratamendua bitarteko automatizatuekin egiten denean eta berariazko baimenean oinarrituta dagoenean, tratamenduaren beste arduradun bati helarazteko helburuarekin.

Aurka egiteko eskubidea: 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 DBEOko 21. artikuluan arautzen da. Interesdunari eskubidea ematen dio tratamenduaren arduradunari datuak informazio pertsonalaren titularrak emandako jarraibide jakin batzuei jarraituz trata ditzan eskatzeko.

Baimena ezeztatzeko eskubidea: 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 DBEOko 13.2.c) artikuluan arautzen da. Datuen titularrak tratamenduaren arduradunari agindu bat ematen dio bere datuen tratamendua egiteko eman zion baimena ezeztatzen duela jakinarazteko.

Erabaki indibidual automatizatuetan sartuta ez egoteko eskubideak: interesdunari eskubidea ematen dio tratamenduaren arduradunari eskatzeko ondorio juridikoak dituzten erabaki guztiak ez ditzaten makinek bakarrik hartu.

Aurreko eskubideez baliatzeko, tratamenduaren arduradunari bere helbidera idatz diezaiokezu, edo, bestela, mezu elektroniko bat bidal dezakezu [email protected] helbidera, gaian «Datuen Babesa» jarrita eta zure NANaren, AIZaren edo pasaportearen fotokopia bat atxikita.

 

1.10.- Nola egin daiteke erreklamazio bat?

Barneko betetze-arduradunarekin harremanetan jar zaitezke web-orrian aurkituko duzun salaketa-kanalaren bidez: https://denuncias.cipdi.com/kidsandus/es/

Zure eskubideak urratu direla uste baduzu, informazioa tratatzeko arauak behar bezala aplikatzen direla jakiteko eskumena duen erakundea Datuak Babesteko Espainiako Agintaritza da (helbidea: Jorge Juan kalea, 6 zk., Madril).

 

1.11.- Zer betebehar ditut interesdun gisa?

Ukituak datuak biltzeko prozesu guztietan ematen duen informazioak egiazkoa eta eguneratua izan behar du, eta betebehar horren erantzule egingo da urraketarik gertatuz gero.

Ukituak egiten duen eskaeraren arabera, nahitaezkoak diren datuak dagoeneko markatuta daude bilketa-formularioetan. Ez badira nahitaezko datuak ematen, baliteke jardueran parte hartzeko eskubidea kaltetzea, edo eskatutako zerbitzua edo prestazioa ematea eragoztea.

 

1.12.- Tratamenduaren arduradunak egin al ditzake profilak?

Erabiltzaileari arreta pertsonalizatuagoa, arduratsuagoa eta eraginkorragoa emateko, zenbaitetan beharrezkoa izan ohi da zerbitzuen hartzaileen profilak egitea. Ez da profilik egiten pertsona fisiko baten zuzeneko esku hartzerik gabe.

 

2.- ERABILTZAILEAREN BAIMENA

Erabiltzaileak proposatzen diren baldintzak onartzen dituela ulertuko da datuak biltzeko formularioetan dagoen «Onartu» botoia sakatzen badu, edo posta elektronikoz mezu bat bidaltzen badu webgunean agertzen diren harremanetarako helbideetara.

Datu pertsonalak tratamenduaren arduradunaren administrazioko datu-base orokorrean gordetzen dira. Datu-base horrek tratatzen den informazioaren osotasuna eta segurtasuna babesteko neurri teknikoak eta antolakuntzako neurriak bermatzen ditu.

 

3.- SEGURTASUNA

Datu-base orokorrak nahitaezko segurtasun-agiria du, eta eskura dituen baliabide tekniko guztiak baliatzen ditu ematen dizkiguzun datuak ez daitezen galdu, gaizki erabili, aldatu, baimenik gabe lortu edo lapurtu. Datu pertsonalen tratamendua bat dator Datuak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko 3/2018 Lege Organikoaren eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren xedapenekin.

 

4.- IP HELBIDEEN ERABILERA

Gure uste interesa dakizkizukeen baliabideen bilaketa errazteko, beste orrialde batzuetarako estekak aurki ditzakezu webgune honetan.

Pribatutasun-politika hau web honetan bakarrik aplikatzen da. Tratamenduaren arduradunak ez du bermatzen arau horiek beste webgune batzuetan beteko direnik, eta ez da webgune honetan dauden esteketatik egindako irispideen erantzule egiten.