Método de aprendizaje

Método para aprender inglés

Un método baseado no proceso natural de adquisición da lingua materna

En qué consiste el mejor método para aprender inglés para niños

Listening

¿Un niño podría aprender su lengua materna sin haberla oído nunca antes?

Es evidente que el proceso de adquisición del lenguaje empieza mucho antes de que el niño empiece a hablar. Por ello, Kids&Us propone que los niños empiecen a asimilar el nuevo idioma desde el primer año de vida, a través de una exposición diaria al idioma.

Understanding

É evidente que o proceso de adquisición da linguaxe empeza moito antes de que o neno empece a falar. Por iso, en Kids&Us propoñemos que os máis pequenos empecen a asimilar o inglés desde o primeiro ano de vida, a través dunha exposición diaria ao novo idioma

Speaking

¿En qué momento un niño empieza a hablar?

Hablar es una consecuencia natural de escuchar y entender. Por ello, después de que los niños hayan escuchado y comprendido, crearemos situaciones en las que tengan la oportunidad de verbalizar, en contexto, todo aquello que han ido aprendiendo.

Reading

Ler é unha consecuencia natural de escoitar, entender e falar. Empezar a aprender unha lingua léndoa e escribíndoa é antinatural; é como intentar que un paxaro voe antes de que saiba despregar as súas ás. En Kids&Us o noso alumnado empeza a ler en inglés a partir dos 8 anos, é dicir, unha vez consolidadas as competencias orais do idioma e cando xa saben ler na súa lingua materna.

Writing

Escribir é expresar os pensamentos sobre papel. Para chegar a esta etapa do desenvolvemento lingüístico, é imprescindible ter superado as etapas anteriores: escoitar, comprender, falar e ler. Cando os nosos alumnos empezan a escribir en inglés, xa dispoñen dunha base suficientemente sólida do idioma para ser conscientes do que están comunicando de forma escrita. Noutras palabras, en Kids&Us introducimos esta competencia no momento no que o alumnado está máis preparado para afrontala con éxito.

Nuestros profesores

A calidade e a experiencia foron sempre as nosas máximas e traballamos día a día para mantelas. A mellora constante dos materiais, a formación do profesorado, o seguimento personalizado do alumnado e a comunicación regular coas familias son a base sólida que garante a aprendizaxe.

O profesorado Kids&Us non só completa unha formación inicial antes de poder impartir clases, senón que ademais realiza formación continuada e de reciclaxe acorde co seu plan de formación corporativo. Tamén é auditado trimestralmente para garantir a óptima implementación do método.

Todos e cada un dos nosos profesores deben superar un proceso de selección que consta dunha proba de nivel oral e escrito. Como mínimo, esiximos un nivel C1 do Marco Común Europeo de Referencia.

Kids&Us ofrece

  • Método para aprender inglés propio.
  • Grupos reducidos.
  • Acceso al método hasta los 7 años.
  • Continuidad hasta los 18 años.
  • Cursos adaptados a cada edad.
  • Sesiones dinámicas 100% en inglés.
  • Exposición diaria al idioma mediante la escucha de una pista de audio.
  • Innovación y mejora constante.
  • Controles de calidad de la enseñanza y del aprendizaje.

10 cosas que hay que saber de Kids&Us

Como se aprende inglés co método Kids&Us?

Cunha dose perfecta de inglés e diversión! As clases son un concentrado de coñecemento lingüístico, aderezado con cancións e xogos, detrás dos que hai un intenso traballo gramatical para consolidar os obxectivos de aprendizaxe. Xa sexa dentro ou fóra da aula, todos os ingredientes do método Kids&Us están meticulosamente calibrados para que a aprendizaxe sexa efectiva, dinámica e motivadora.

Todas as actividades que se levan a cabo na clase teñen unha finalidade comunicativa e están pensadas para ir consolidando e ampliando os contidos e obxectivos de cada curso. No noso método nada se fai porque si; todo ten a súa razón de ser!

Que valor engadido ofrece Kids&Us?

Co noso método, os nenos e nenas aprenden de forma natural, aproveitando os seus recursos innatos. Queremos que teñan un contacto co inglés real desde o primeiro día, sen adaptacións nin omisións, co fin de que leven a cabo unha aprendizaxe global. É dicir, que sexan capaces de comunicarse, teñan unha boa pronunciación e desenvolvan unha boa comprensión oral e escrita.

Que niveis ten Kids&Us?

En Kids&Us non distinguimos niveis de inglés, da mesma forma que non hai niveis na adquisición da lingua materna. Usamos historias e personaxes relevantes para cada idade. Durante as clases, os nenos descubrirán que todo aquelo que os rodea e lles é familiar ten tamén o seu nome en inglés.

Así, con Linda (personaxe para bebés de 2 anos) trataremos o tema de deixar os cueiros e comezar a usar o baño; en cambio, a Oliver (6-7 anos) cáeselle un dente. Desta forma, será máis doado atraer a súa atención e manter a súa motivación.

Cantos días á semana veñen á clase?

Ata os dous anos os nenos e nenas asisten a unha clase de 45 minutos por semana. Desde os tres anos e ata que empezan a ler e a escribir, veñen unha hora á semana. E a partir dos 8 anos, a cantidade de horas de clase semanal incrementará gradualmente ata as 3 horas á semana, repartidas en dous días. En definitiva, trátase dunha dose eficaz e sostible no tempo, acorde coa idade dos alumnos.

Por que hai que escoitar unha pista de audio a diario?

Cremos que unha exposición continua ao idioma é fundamental para a aprendizaxe. A escoita repetida dunha pista de audio concreta fai que os nenos e nenas vaian gravando no seu cerebro un gran número de palabras e estruturas; así, cando as oen ou traballan na clase, pódenas identificar e reproducir con moita máis facilidade que se non as houberan escoitado antes. Neste punto non é necesario mencionar, a importancia da audición; con ela, o oído acostúmase á comprensión e a pronunciación do inglés.

 

¿Como hai que escoitar este audio?

Estas pistas teñen unha duración aproximada de dez minutos. Poden escoitarse a calquera hora e realizando calquera actividade, sempre e cando non sexa ver a televisión nin outro tipo de estímulo audiovisual que poida distraelos. Neste sentido, é importante atopar un momento para que a escoita se repita a diario, para integrar este hábito como unha rutina máis (durante o almorzo, antes de deitarse, etc.).

Que pasa se o neno non escoita o audio cada día?

O método perde efectividade se non se escoita a pista de audio correspondente. Ademais, as clases están pensadas para levar a cabo actividades nas que os nenos e nenas xa están familiarizados coa lingua que se traballa, polo que se alguén non escoita nunca o audio é fácil que se sinta perdido ao longo da clase e, como consecuencia, perda motivación.

É necesario que as familias saibamos inglés?

Non, non é necesario! As familias sodes o mellor apoio para que o voso fillo ou filla aprenda inglés, mostrando interese e entusiasmo polo que está aprendendo. Co voso apoio emocional contribuídes máis do que vos podedes imaxinar no éxito do proceso de aprendizaxe.

Aprenden o mesmo que no colexio?

En Kids&Us non ensinamos o mesmo que no colexio, pois a metodoloxía non ten nada que ver. O noso método baséase nunha inmersión lingüística total e unha aprendizaxe global do idioma, co que as estruturas gramaticais e os contidos de vocabulario non se aprenden de forma illada, senón en contexto. Ademais, traballamos con grupos reducidos para fomentar e dar máis oportunidades á expresión e interacción oral.

Por que empezamos a ler e a escribir en inglés máis tarde que no colexio?

En Kids&Us non ensinamos o mesmo que no colexio, pois a metodoloxía non ten nada que ver. O noso método baséase nunha inmersión lingüística total e unha aprendizaxe global do idioma, co que as estruturas gramaticais e os contidos de vocabulario non se aprenden de forma illada, senón en contexto. Ademais, traballamos con grupos reducidos para fomentar e dar máis oportunidades á expresión e interacción oral.

Testimonios de nuestros profesores

Berta nos explica cómo ha tenido la oportunidad de participar en todas las diferentes etapas de Kids&Us.

Berta Casanovas

Profesora en etapa Kids

Nuria nos cuenta porque funciona nuestro método

Núria Gómez

Profesora en etapa Kids

Natalia nos cuenta los resultados de nuestros alumnos que han podido seguir la evolución en las distintas etapas

Natalia Malone

Profesora en etapa Tweens&Teens

El papel de los padres en el proceso de aprendizaje de los niños es clave para Kids&Us.

También te puede interesar

Nuestros cursos

Una forma abierta e imaginativa de ver y entender el mundo

Aprende más

¿Quiénes somos?

Desde la primera idea hasta definir el método

Aprende más

Universo Kids&Us

Un Universo de 360º de posibilidades en inglés

Aprende más

Testimonios de nuestros profesores

Kids&Us Babies teacher
Kids&Us Kids teacher
Kids&Us T&T teacher

a

a

a