Mètode d'aprenentatge

Mètode d'aprenentatge de l'anglès

Kids&Us fa servir una metodologia d’aprenentatge basada en el procés natural d’adquisició de la llengua materna, un procés infal·lible que té lloc en un ordre determinat, natural i espontani.

Les criatures arriben al món dotades d’un cervell en el qual la majoria de circuits estan desconnectats, entre ells els del llenguatge. Per connectar i activar aquesta poderosa xarxa, l’hem d’envoltar d’estímuls significatius que potenciïn al màxim les habilitats innates per aprendre. A Kids&Us volem aprofitar i optimitzar tots els mecanismes que s’activen durant els primers anys de vida per posar-los al servei de l’aprenentatge d’una segona o tercera llengua.

En què consisteix el nostre mètode d'anglès

Listening

Un nen podria aprendre la seva llengua materna sense haver-la sentit mai abans?

És evident que el procés d’adquisició del llenguatge comença molt abans que el nen comenci a parlar. Per això, Kids&Us proposa que els infants comencin a assimilar la nova llengua des del primer any de vida, a través d’una exposició diària a l’idioma.

Understanding

Com arriba un nen a comprendre la seva llengua materna?

Després de sentir les mateixes combinacions de paraules en diversos moments i contextos, el nen acaba entenent el significat d’allò que sent. Els pares parlen amb els fills de forma natural, fent servir en la comunicació una gran varietat de paraules, expressions i frases amb diferents temps verbals. Kids&Us reprodueix aquesta situació amb els seus alumnes i els exposa al llenguatge tal com és, mitjançant contextos que podran reconèixer fàcilment.

Speaking

En quin moment comença a parlar un nen?

Parlar és una conseqüència natural d’escoltar i entendre. Per això, després que els nens hagin escoltat i entès, crearem situacions en les quals tinguin l’oportunitat de verbalitzar, en context, allò que han anat aprenent.

Reading

En la nostra llengua materna, ens plantejaríem que els nostres fills llegissin abans de saber parlar?

Llegir és una conseqüència natural d’escoltar, entendre i parlar. Començar a aprendre una llengua llegint i escrivint és antinatural; seria com intentar que un ocell volés abans de saber desplegar les ales.

Writing

Quan comencem a escriure?

Escriure és expressar el pensament sobre un paper. Per arribar a aquesta fase del desenvolupament lingüístic, és imprescindible haver superat les etapes anteriors: escoltar, entendre i parlar.

Equip Docent

El nostre professorat ha de superar un procés de selecció que consta d’una prova de nivell oral i escrit. Com a mínim, exigim un nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència.

Per tal d’assegurar una correcta implementació del mètode i, per tant, l’excel·lent qualitat de l’ensenyament, tots els professors Kids&Us han de fer obligatòriament la formació inicial abans de poder impartir classes. Així mateix, tots han de dur a terme les accions de formació continuada i de reciclatge establertes en el pla de formació corporatiu.

L’equip de Qualitat de la Central audita trimestralment el nostre professorat amb l’objectiu de garantir l’òptima implementació del mètode. Les auditories es fan mitjançant un sistema d’enregistrament intern de la companyia que permet visualitzar les sessions a distància. Els auditors que formen part de l’equip de Qualitat són experts en la metodologia Kids&Us i, a través dels informes de les auditories, es dota els professors d’eines de millora perquè la seva feina a l’aula sigui excel·lent. Assegurar la qualitat del nostre ensenyament és, sens dubte, una de les claus perquè els alumnes assoleixin el nivell esperat.

Kids&Us ofereix

 • Un mètode propi.
 • Grups reduïts.
 • Accés al mètode fins als 7 anys.
 • Continuïtat fins als 18 anys.
 • Cursos adaptats a cada edat.
 • Sessions dinàmiques 100% en anglès.
 • Exposició diària a l’idioma mitjançant l’audició d’una pista d’àudio.
 • Innovació i millora constants.
 • Controls de qualitat de l’ensenyament i de l’aprenentatge.

10 coses que cal saber de Kids&Us

Com volem que aprenguin els nens?

Kids&Us no concep cap altra forma de transmetre l’anglès als nens que no sigui a través de jocs, cançons i activitats estimulants per a cada grup d’edat.

Totes les activitats que es duen a terme a classe tenen una finalitat comunicativa i estan pensades per anar consolidant i ampliant els continguts i objectius de cada curs. En el nostre mètode no es fa res perquè sí; tot té una raó de ser!

Quins objectius té Kids&Us?

El nostre mètode vol que, des del primer dia, els nens:

 • Aprenguin de forma natural, aprofitant els seus recursos innats.
 • Tinguin contacte directe amb l’anglès des del primer dia, sense adaptacions ni omissions, per tal que duguin a terme un aprenentatge global de l’idioma.
 • Interioritzin la gramàtica elemental de l’anglès de manera natural i espontània.
 • Siguin capaços de comunicar-se.
 • Tinguin una bona pronúncia.
 • Desenvolupin una bona comprensió oral, encara que no ho entenguin tot paraula per paraula.
 • Trobin més senzill l’aprenentatge de l’anglès en general.
Quins nivells té Kids&Us?

Kids&Us no distingeix nivells d’anglès, de la mateixa manera que no hi ha nivells en l’adquisició de la llengua materna. No tindria cap sentit que quan parlem en la nostra llengua amb el nostre fill d’un any penséssim: «Només té un any, per la qual cosa li parlaré sense fer servir cap verb, i, si ho faig, només utilitzaré el present». Quin seria el resultat, en aquest cas? Els nens i les nenes de tres anys no serien tan competents com ho són en aquesta edat en la seva llengua i s’expressarien amb un llenguatge limitat i precari. Si això és aplicable al nostre idioma i aspirem que els nostres fills dominin una segona o tercera llengua, per què hauríem de fer-ho d’una altra manera, amb l’anglès?

Quants dies a la setmana vénen els nens a classe?

Fins als dos anys, els nens i nenes vénen a classe 45 minuts, un dia a la setmana. Des dels tres anys i fins que comencen a llegir i escriure, vénen un dia, una hora a la setmana, i el primer any que introduïm la lectoescriptura, les classes duren una hora i mitja. A partir d’aquest moment, els estudiants vénen a classe dos dies a la setmana i les classes tenen una durada d’una hora, primer, i d’una hora i mitja, més endavant.

Per què cal escoltar una pista d’àudio cada dia?

Creiem que una exposició continuada a l’idioma és fonamental per a l’aprenentatge. El fet d’escoltar repetidament una pista d’àudio concreta fa que els nens i les nenes vagin gravant al seu cervell un gran nombre de paraules i estructures, de manera que en el moment en què les senten o les treballen a classe les poden identificar i reproduir amb molta més facilitat que si no les haguessin escoltat abans. No cal esmentar, en aquest punt, la importància de l’audició; gràcies a això, l’oïda s’acostuma a la comprensió i a la pronúncia de l’anglès.

Com i quan cal escoltar aquest àudio?

La pista corresponent al contingut que es treballa a classe té una durada aproximada de deu minuts, i es pot escoltar a qualsevol hora del dia i fent qualsevol activitat, sempre que no sigui veure la televisió. En aquest sentit, és important trobar un moment per escoltar l’àudio que es repeteixi cada dia, per tal d’integrar aquest hàbit com una rutina més (durant l’esmorzar, abans d’anar a dormir, etc.).

Què passa si el nen no escolta l’àudio cada dia?

El mètode perd efectivitat si no s’escolta la pista d’àudio corresponent. A més, les classes estan pensades per dur a terme activitats en què els nens ja estan familiaritzats amb el llenguatge que s’hi treballa, per la qual cosa si un nen no escolta mai l’àudio, és fàcil que se senti perdut al llarg de la classe i, com a conseqüència, perdi motivació.

Cal que les famílies sàpiguen anglès?

No, no és necessari. Només cal assegurar-se que els nens escolten la pista d’àudio cada dia.

Aprenen el mateix que a l’escola?

A Kids&Us no ensenyem el mateix que a l’escola, ja que la metodologia no té res a veure.

El nostre mètode es basa en una immersió lingüística total i en un aprenentatge global de l’idioma, de manera que les estructures gramaticals i els continguts de vocabulari no s’aprenen de manera aïllada, sinó en context. D’altra banda, aprofitem el fet de treballar amb grups reduïts per fomentar i donar més oportunitats a l’expressió i la interacció oral.

Per què comencem a llegir i escriure en anglès més tard que a l’escola?

Hem comprovat que la lectoescriptura en anglès es duu a terme amb molt més èxit i de manera menys feixuga si el nen, abans de començar a escriure, ha tingut un input oral molt ric. De fet, en la nostra llengua materna no comencem a parlar, llegir i escriure simultàniament, sinó que primer aprenem la llengua i posteriorment aprenem a llegir-la i escriure-la. Per aquest motiu, creiem que és més natural i efectiu potenciar la comprensió i l’expressió oral durant els primers anys d’aprenentatge de l’anglès i introduir la lectoescriptura més endavant.

Testimonis de professors

La Berta ens explica com ha tingut l'oportunitat de participar en totes les diferents etapes de Kids&Us.

Berta Casanovas

Professora en etapa Kids

Nuria nos cuenta porque funciona nuestro método La Núria ens explica perquè funciona el nostre mètode.

Núria Gómez

Professora en etapa Kids

La Natalia ens explica els resultats dels nostre alumnes que han pogut seguir l'evolució en les diferents etapes.

Natalia Malone

Professora en etapa Tweens&Teens

Per a Kids&Us, el paper dels pares és clau en el procés d'aprenentatge dels fills.

També et pot interessar

Els nostres cursos

Una forma abierta e imaginativa de ver y entender el mundo

Aprende más

¿Quiénes somos?

Desde la primera idea hasta definir el método

Aprende más

Universo Kids&Us

Un Universo de 360º de posibilidades en inglés

Aprende más

Testimonios de nuestros profesores

Kids&Us Babies teacher
Kids&Us Kids teacher
Kids&Us T&T teacher

a

a

a