Sobre nós?

Impórtanos o que, o como e o por que. Concibimos o inglés como un vehículo de crecemento.
Por que?

Porque sempre defenderemos o dereito dos nenos e nenas a recibir unha educación con sentido.

Que?

Ensinar inglés con sentido para acompañar aos nenos e nenas no seu camiño cara a madurez.

Cómo?

Construímos un mundo de experiencias educativas vitais e significativas.