El camino hacia el dominio del inglés

Cursos de inglés para nenos e nenas

As historias e os personaxes que acompañan aos nosos nenos e nenas ao longo dos cursos de inglés reflicten situacións próximas á súa realidade y adaptadas a su madurez. Este paralelismo les permite aprender un inglés útil y aplicable a sus mismas experiencias

Babies

Cursos de inglés para bebés de 1 a 2 anos

Es evidente que el proceso de adquisición del lenguaje empieza mucho antes de que el niño empiece a hablar. Por ello, Kids&Us propone que los niños empiecen a asimilar el nuevo idioma desde el primer año de vida, a través de una exposición diaria al idioma.

Kids

Cursos de inglés para nenos e nenas de 3 a 8 anos

Na etapa Kids, o xogo e a interacción co grupo convértense nos principais aceleradores da aprendizaxe. A través de cancións, lecturas e actividades dinámicas adaptámonos aos intereses e motivacións dos máis pequenos. 

Tweens

Cursos de inglés para nenos e nenas de 9 a 12 anos

En Kids&Us animamos aos nenos e nenas a falar do mundo que os rodea e da persoa na que se están convertendo. Así, o inglés acompáñaos no seu desenvolvemento persoal. A boa base oral adquirida en cursos anteriores permítenos consolidar a lectoescritura. 

Teens

Cursos de inglés para mozos de 13 a 18 anos

Os nosos adolescentes xa son capaces de comunicarse en inglés cunha amplitude de matices que lles da fluidez e espontaneidade. En Kids&Us fomentamos o pensamento crítico e preparamos aos mozos para afrontar o futuro con maior confianza.

También te puede interesar...

Nuestros cursos

Una forma abierta e imaginativa de ver y entender el mundo

Actividades Kids&Us

Un Universo de 360º de posibilidades en inglés

¿Dónde estamos?

Encuentra tu academia más cercana

Saber más