Cursos de inglés para adolescentes a partir de 13 años

Os adolescentes aprenden inglés para o seu futuro

Alcanzar a adolescencia cun bo nivel de inglés regala aos mozos seguridade á hora de construír a súa identidade e o seu futuro. Grazas ao dominio do idioma, poden comunicarse con fluidez, corrección e matices que lles permiten mostrarse ao mundo tal e como son.

Mysteries 1
Inglés para mozos de 13 anos
Mysteries 2
Inglés para mozos de 14 anos
The Future 1
Inglés para mozos de 15 anos
The Future 2
Inglés para mozos de 16 anos
Subscription 1
Inglés para mozos de 17 anos
Subscription 2
Inglés para mozos de 18 anos

Mysteries 1

Inglés para mozos de 13 anos

Obxectivo do curso: Neste curso, Spike, o noso protagonista, e a súa clase viaxan á fabulosa illa caribeña de Looet, pero ao chegar danse conta de que falta un compañeiro. A través da resolución de consecutivos misterios, o noso alumnado aprende unha gran variedade de verbos multipalabra e comezan a comprender as regras gramaticais.

Duración da clase: 1 hora e media, dúas veces por semana.

Grupos reducidos: cada clase conta cun máximo de 8 alumnos.

Nivel: equivalente ao B2 do Marco Común Europeo de Referencia.

Mysteries 2

Inglés para mozos de 14 anos

Obxectivo do curso: Os mozos de Mysteries 2 perfeccionan as súas habilidades de escritura mediante o traballo de textos extensos, como ensaios, narracións, artigos ou informes con estruturas complexas. Á súa vez, reforzamos a súa fluidez oral á hora de contestar preguntas sobre rutinas diarias.

Duración da clase: 1 hora e media, dúas veces por semana.

Grupos reducidos: cada clase conta cun máximo de 8 alumnos.

Nivel: equivalente ao B2 do Marco Común Europeo de Referencia.

The Future 1

Inglés para mozos de 15 anos

Obxectivo do curso: neste curso, os mozos aprenden a expresar e defender o seu punto de vista a través de dúas historias: a primeira trata sobre unha sociedade distópica na que os políticos son elixidos tras participar nun reality show. Na segunda, viaxamos ao futuro para descubrir que un gran desastre ecolóxico inundou parte da Terra. 

Duración da clase: 1 hora e media, dúas veces por semana.

Grupos reducidos: cada clase conta cun máximo de 8 alumnos.

Nivel: equivalente ao C1 do Marco Común Europeo de Referencia.

The Future 2

Inglés para mozos de 16 anos

Obxectivo do curso: a medida que os e as adolescentes medran, tamén se amplía o seu coñecemento do mundo que os rodea. En Kids&Us, á vez que reflexionan  dos problemas do mundo actual, afianzan o seu coñecemento lingüístico. Os alumnos aprenden novo vocabulario e xa son incluso capaces de diferenciar palabras que, en aparencia, son sinónimas.

Duración da clase: 1 hora e media, dúas veces por semana.

Grupos reducidos: cada clase conta cun máximo de 8 alumnos.

Nivel: equivalente ao C1 do Marco Común Europeo de Referencia.

Subscription 1

Inglés para mozos de 17 anos

Obxectivo do curso: para este curso creamos as nosas propias revistas en inglés. Nelas tratamos temas de actualidade con estruturas gramaticais correspondentes ao nivel C1. Ao enfrontarse a situacións reais, os mozos de 17 años gañan fluidez co idioma e potencian o seu pensamento crítico.

Duración da clase: 1 hora e media, dúas veces por semana.

Grupos reducidos: cada clase conta cun máximo de 8 alumnos.

Nivel: equivalente ao C1+ do Marco Común Europeo de Referencia.

Subscription 2

Inglés para mozos de 18 anos

Obxectivo do curso: nos enfocaremos para que los jóvenes sean capaces de expresarse en inglés de forma espontánea, con soltura y precisión en cualquier circunstancia. Los alumnos sabrán distinguir matices sutiles de significado. Nuestro profesorado los preparará para escribir textos complejos en inglés, con estilos y registros acorde a su edad, así como a utilizar el vocabulario y las expresiones idóneas según el contexto.

Duración da clase: 1 hora e media, dúas veces por semana.

Grupos reducidos: Cada clase conta cun máximo de 8 alumnos.

Nivel: equivalente ao C2 do Marco Común Europeo de Referencia.

Entra nas aulas de Kids&Us!

Nueva llamada a la acción
También te puede interesar...

Todos los cursos

Una forma abierta e imaginativa de ver y entender el mundo

Actividades Kids&Us

Un Universo de 360º de posibilidades en inglés

¿Dónde estamos?

Encuentra tu academia más cercana

Saber más