Anglès per a joves de 18 anys

Subscription 2

MAGnified és la revista en anglès amb la qual treballem en aquest curs. Aborda temàtiques actuals com l’esport, l’alimentació o la música, per ajudar els joves a seguir perfeccionant l’anglès i a utilitzar-lo correctament i amb facilitat en qualsevol situació. 

Objectiu del curs:

L’objectiu final del curs és obtenir un nivell equivalent al Proficiency (CPE) de Cambridge, és a dir, al nivell C2 del MECR. Això vol dir que els alumnes seran capaços d’expressar-se  espontàniament, amb facilitat i precisió en qualsevol circumstància i que sabran distingir matisos subtils de significat. A més, també estaran preparats per escriure textos complexos en anglès, fent servir l’estil i registre adequats, així com el vocabulari i les expressions idònies, segons el context.  

Durada de la classe:

1 hora i 30 minuts, 2 cops per setmana.

Nombre d’alumnes per classe:

8 alumnes per classe. 

El futur a les seves mans

Amb el nivell C2 del MECR, els joves de 18 anys són capaços d’expressar-se correctament en qualsevol situació, sigui personal, acadèmica o professional. Dominen el llenguatge i saben fer-lo servir amb precisió, tant per escrit com oralment. 

 

 

Compartiu-ho >